ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

Αθήνα, 15/12/2014

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Προς όλα τα μέλη του «ΑΠΟΛΛΩΝ» Ο.Σ.Δ.Δ.Ε.Μ.

 

Αγαπητοί όλοι,

Με την παρούσα θα θέλαμε κατ’ αρχή να ευχαριστήσουμε όλους όσοι αφιέρωσαν μέρος του χρόνου τους, προκειμένου να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, που έγινε στις 22/10/2014. Επίσης, ευχαριστούμε και αυτούς που, επειδή δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν, φρόντισαν να κάνουν εξουσιοδοτήσεις, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν παρουσίες,  πολύ περισσότερες από αυτές που απαιτούνται από το νόμο και το καταστατικό μας και έτσι να γίνουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης με την πρώτη, αποφεύγοντας επαναλήψεις που συνεπάγονται κόπο, χρόνο και κυρίως έξοδα.

Στη συνέχεια θέλουμε, για όσους απουσίασαν, να ενημερώσουμε ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

  1. Επειδή οι περισσότεροι μεγάλοι χρήστες (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα), αλλά και αρκετοί από τους μεσαίους και μικρομεσαίους, λόγω της γνωστής οικονομικής κατάστασης, μας πληρώνουν με μεγάλη καθυστέρηση (ενάμισι έως δύο χρόνια), δεν είναι δυνατό να γίνει διανομή έγκαιρα, όπως μέχρι τώρα γινόταν.

Για να καλύψουμε την καθυστέρηση και το κενό που θα δημιουργηθεί φέτος, θα γίνει αυτό που πολλά μέλη μας ζητούσαν. Θα γίνει δηλαδή ένα τελικό ξεκαθάρισμα των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στις εισπράξεις από όλους τους χρήστες για τα έτη 2008 - 2012.
Συγκεκριμένα, λόγω του ότι έχουν πλέον ξεκαθαριστεί τα ρεπερτόρια και έχουν προσκομιστεί ό,τι και όσα εκκρεμούσαν, θα γίνει αναδιανομή όλων αυτών των ετών,  για όλο το κατατεθειμένο και εμπλουτισμένο ρεπερτόριο όπως μας έχετε καταθέσει στον οργανισμό (εκτός των λεγόμενων ορφανών). Με τον τρόπο αυτό θα εισπράξουν τα δικαιώματά τους και όσοι είχαν παραλείψει να φέρουν ρεπερτόριο ή το έφερναν αργότερα από το έτος που μοιράζαμε.
Έτσι λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι συνεργάτες μας (τεχνικοί, λογιστές κλπ.) εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να γίνει έγκαιρα η διανομή.
Στόχος μας είναι να γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2015. Θα ενημερωθείτε σχετικά εγγράφως.

  1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2012/28 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έγινε πλέον νόμος του κράτους, τα μέλη του κάθε Οργανισμού υποχρεούνται να τακτοποιήσουν με στοιχεία το λεγόμενο «ΟΡΦΑΝΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ» το αργότερο μέχρι τις 30/6/2015. Πρέπει να τονιστεί ότι μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνεται  στη διανομή το ρεπερτόριο που θα παραμένει «ΟΡΦΑΝΟ». Όπως γνωρίζετε αυτό αφορά κυρίως στο παλιό ρεπερτόριο, δεδομένου ότι για το ρεπερτόριο από την δεκαετία του ’70 και εντεύθεν υπάρχουν στοιχεία, αφού από την περίοδο αυτή και μετά αναγράφονταν στα εξώφυλλα κάθε παραγωγής όλοι οι συντελεστές, άρα και οι μουσικοί.
  2. Προς τούτο δημιουργήθηκε μία επιτροπή, η οποία, σε συνεργασία με μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εργαστούν για αυτό τον σκοπό, με στόχο αφ’ ενός να είμαστε εντάξει απέναντι στο νόμο και αφ’ ετέρου να μην αδικηθεί το παλιό ρεπερτόριο.
  3. Τέλος, στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ήταν και η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι έληξε η θητεία του προηγούμενου.

Από τις αρχαιρεσίες επανεκλέχθηκαν  τα  επτά μέλη που διοικούσαν και πριν.
Σαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν, θέλουμε κατ’ αρχή να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνατε, γιατί πραγματικά θεωρούμε τιμή μας να μας εμπιστεύεται ο κλάδος πάνω από μία δεκαπενταετία. Αυτό βέβαια μας δημιουργεί επιπλέον ευθύνες και σας διαβεβαιώνουμε ότι, όπως μέχρι τώρα, έτσι και στο μέλλον θα σας εκπροσωπήσουμε με την ίδια πίστη, αυταπάρνηση και ακεραιότητα. Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι και όποτε μας χρειαστείτε.

Με την ευχή και την ελπίδα ότι η επόμενη διετία θα είναι έστω και λίγο καλύτερη από την προηγούμενη, σας χαιρετούμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                             Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

                    Γρηγόρης Λαμπριανίδης                                Γιάννης Σαρόγλου