ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Γρηγόρης Λαμπριανίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Γιώργος Ροϊλός
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
Γιάννης Σαρόγλου
ΤΑΜΙΑΣ :
Γιώργος Τσουπάκης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
Κώστας Γανωσέλλης
Ντίνος Γεωργούντζος
Νίκος Δούκας