ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ


1.Τρόπος

Η εγγραφή νέων μελών στον οργανισμό "ΑΠΟΛΛΩΝ" γίνεται μόνο στα κατά τόπους γραφεία και μετά από συγκεκριμένο ραντεβού που κλείνεται από το τηλέφωνο.

 

2. Τόπος

           Για την Αθήνα:    οδός Σαπφούς 10 Κέντρο 10553
Τηλέφωνο:      210-3252980
       Υπευθ.:   Κατερίνα Χρυσαφίδη
    

 

3. Χρόνος

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τον Δεκέμβριο ως τον Απρίλιο και από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

4. Απαραίτητα στοιχεία:

Κατά την εγγραφή, το μέλος χρειάζεται να έχει μαζί του:
      •	την Αστυνομική του ταυτότητα  
    • τo Δισκογραφικό ρεπερτόριο   
                    • το Τηλεοπτικό / Κινηματογραφικό ρεπερτόριο  
                                 (εφόσον υπάρχει)
• το Α.Φ.Μ