ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Ο Απόλλων έχει υπογράψει συμβάσεις αμοιβαιότητας με τους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς εκπροσώπησης συγγενικών δικαιωμάτων. Εδώ και πολλά χρόνια είμαστε μόνιμα και ενεργά μέλη των ανώτερων ομοσπονδιών σε παγκόσμιο επίπεδο όπως η SCAPR και AEPO-ARTIS. Μέσω αυτών των συμβάσεων, ο Απόλλων εκπροσωπεί στην χώρα μας όχι μόνο τους Έλληνες μουσικούς και το ελληνικό ρεπερτόριο αλλά το σύνολο των μουσικών και του ρεπερτορίου της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Οι συμβάσεις αυτές θεμελιώνονται πάνω σε νόμους του κράτους και θωρακίζονται με συμφωνίες παγκόσμιας ισχύος.

Επίσης, ο ΑΠΟΛΛΩΝ υπογράφει συμβάσεις εκπροσώπησης με εταιρείες εκπροσώπησης καλλιτεχνών της αλλοδαπής (Agents).

Αντίθετα με το τι διαδίδουν πολλοί, στην Αμερική εισπράττονται συγγενικά δικαιώματα και ο Απόλλων έχει ήδη υπογράψει με δύο αντίστοιχους οργανισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κάθε χρόνο υπογράφονται νέες συμβάσεις με καινούργια μέλη-οργανισμούς. Ακολουθεί λίστα που θα ενημερώνεται σε ετήσια βάση.Austria LSG

www.lsg.at


Belgium PLAYRIGHT

www.playright.be


Brasil ABRAMUS

www.abramus.org.br


Canada ARTISTI

www.artisti.ca


Canada ACTRA-PRS

www.actra.cs


Canada M-ROC

www.musiciansrights.ca


Croatia HUZIP

www.huzip.hr


Czech REP INTERGRAM

www.intergram.cz


Denmark GRAMEX

www.gramex.dk


Estonia EEL

www.eel.ee


Germany GVL

www.gvl.de


Hungary EJI

www.eji.hu


Ireland RAAP

www.raap.ie


Italia NUOVO IMAIE

www.nuovoimaie.it


Japan CPRA

www.cpra.jp


Kazakhstan KAAP


Lithuania AGATA

www.agata.lt


Malaysia PRISM

http://www.prismberhad.com.my


Netherlands NORMA

www.stichtingnorma.nl


Netherlands SENA

www.sena.nl


Poland STOART

www.stoart.org.pl


Portugal GDA

www.gda.pt


United Kingdom PPL

www.ppl.co.uk


Romania CREDIDAM

www.credidam.ro


Russia VOIS

www.rp-union.ru/en


Serbia PI

www.pravainterpretatora.org


Slovenia ZAVOD IPF

www.ips.si


Spain AIE

www.aie.es


Sweden SAMI

www.sami.se


Switzerland SWISSPERFORM

www.swissperform.ch


Turkey MYUORBIR

www.muyorbir.org.tr


Ukraine OBERIH

www.oberih.org


United States of America AFM&sagAFTRA Fund

www.afmsagaftrafund.org


United States of America AARC

https://wp.aarcroyalties.com


Albania AKDIE

http://www.akdie.org


Cyprus CNR

www.cyprusmusicrights.com


KOBALT NEIGHBOURING RIGHTS AGENCY (AGENT)

FINTAGE ARTISTS (AGENT)

RIGHTS AGENCY (AGENT)