Περί του ακατάσχετου των δικαιωμάτων

Ψηφίστηκε  ο νόμος με βάση τον οποίον τα χρηματικά ποσά  που εισπράττονται ως Συγγενικά ή Πνευματικά δικαιώματα από τους δικαιούχους, είναι ακατάσχετα για χρέη προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε άλλο φορέα.

 Διαβάστε εδώ περί του ακατάσχετου των Συγγενικών και Πνευματικών δικαιωμάτων όπως ψηφίστηκε στον νόμο 4605/2019 αρ. 85

Leave a Reply

Close Menu