ΠΡΟΣΟΧΗ Αφορά συνάδελφους συνταξιούχους

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4670/2020, σε περίπτωση που συνταξιούχος απασχοληθεί σε εργασία, για την οποία προβλέπεται ασφάλιση, θα δει τη σύνταξη του να μειώνεται κατά 30% και όχι 60% που ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο 4387/2016. Η μείωση όμως αυτή θα γίνεται ανεξάρτητα από το αν θα κάνει ένα ή περισσότερα μεροκάματα μέσα στο μήνα, ενώ με τον προηγούμενο νόμο η μείωση γινόταν αναλογικά με τα μεροκάματα.

Επίσης οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν οι ίδιοι την εργασία ή την αυτοαπασχόληση. Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι πριν την ανάληψη της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή της άσκησης του ελευθέρου επαγγέλματος υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης στις καθ’ ύλην αρμόδιες για την κύρια και την επικουρική σύνταξη Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η σχετική δήλωση, επιβάλλεται αυστηρό πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί σε 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις. Το ποσό αυτό καταλογίζεται σε κάθε περίπτωση μη δήλωσης της απασχόλησης εκ μέρους του συνταξιούχου.

Το Οικονομικό Τμήμα του «ΑΠΟΛΛΩΝ»

Leave a Reply