Αμοιβολόγια

Τα Συγγενικά Δικαιώματα των μελών του ΑΠΟΛΛΩΝ εισπράττονται από τον κοινό εισπρακτικό οργανισμό GEA των Ελλήνων Παραγωγών (GRAMMO)– Τραγουδιστών (ΕΡΑΤΩ)- Μουσικών (ΑΠΟΛΛΩΝ) και τα Αμοιβολόγια έχουν ως εξής: