Διαβάστε εδώ το Νόμο 2121/1993 και τις τροποποιήσεις του