Δείτε εδώ την ΄Εκθεση Διαφάνειας του

ΑΠΟΛΛΩΝ

Στην Έκθεση Διαφάνειας για το 2017 εμπεριέχονται:

  • Ισολογισμός 2017
  • Έξοδα διαχείρισης και τρόπος υπολογισμού τους
  • Χρήση μη διανεμητέων ποσών
Close Menu