Διεθνείς Συμβάσεις με Οργανισμούς του Εξωτερικού

Διεθνείς Συμβάσεις με Οργανισμούς του Εξωτερικού

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ έχει υπογράψει συμβάσεις αμοιβαιότητας με τους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς εκπροσώπησης Συγγενικών Δικαιωμάτων. Εδώ και πολλά χρόνια είμαστε μόνιμα και ενεργά μέλη των ανώτερων ομοσπονδιών σε παγκόσμιο επίπεδο όπως η SCAPR και η AEPO-ARTIS. Μέσω αυτών των συμβάσεων, ο Απόλλων εκπροσωπεί στην χώρα μας όχι μόνο τους Έλληνες μουσικούς και το ελληνικό ρεπερτόριο αλλά το σύνολο των μουσικών και του ρεπερτορίου της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Οι συμβάσεις αυτές θεμελιώνονται πάνω σε νόμους του κράτους και θωρακίζονται με συμφωνίες παγκόσμιας ισχύος.

Εκτός από Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, ο ΑΠΟΛΛΩΝ έχει υπογράψει και μονομερείς συμβάσεις με Εταιρείες Εκπροσώπησης Καλλιτεχνών (Agents) του εξωτερικού όπως προβλέπεται τόσο από τους εθνικούς νόμους όσο και από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Κάθε χρόνο υπογράφονται νέες συμβάσεις με καινούργια μέλη-οργανισμούς. Ακολουθεί λίστα που θα επικαιροποιείται τακτικά

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου)

Χώρα – Οργανισμός

Ιστότοπος

Ημερομηνία Υπογραφής

 • Austria LSG
 • www.lsg.at
 • 12/05/2003
 • Belgium PLAYRIGHT
 • www.playright.be 
 • 08/06/2016
 • Brasil ABRAMUS
 • www.abramus.org.br
 •  01/12/2006
 • Canada ARTISTI
 • www.artisti.ca 
 •  25/05/2012
 •  Canada ACTRA PRS
 • www.actra.ca
 •  16/05/2014
 •  Canada MROC
 •  www.musiciansrights.ca
 •  20/04/2014
 •  Croatia HUZIP
 •  www.huzip.hr
 •  28/03/2003
 •  Czech rep INTERGRAM
 •  www.intergram.cz
 •  25/07/2003
 •  Denmark GRAMMEX
 •  www.gramex.dk
 •  21/09/2000
 •  Estonia EEL
 •  www.eel.ee
 •  12/12/2003
 •  Germany GVL
 •  www.gvl.de 
 •  06/03/2003
 •  Hungary EJI
 •  www.eji.hu
 •  18/03/2003
 •  Ireland RAAP
 •  www.raap.ie
 •  19/01/2004
 •  Italia NUOVOIMAIE
 •  www.nuovoimaie.it
 •  22/06/2017
 •  Japan CPRA
 •  www.cpra.jp
 •  31/05/2010
 •  Kazakhstan KAAP
 •  
 •  15/02/2010
 •  Lithuania AGATA
 •  www.agata.lt
 •  15/05/2001
 •  Malaysia PRISM
 •  www.prismberhad.com.my
 •  19/01/2004
 •  Netherlands NORMA
 •  www.stichtingnorma.nl
 •  22/02/2000
 •  Netherlands SENA
 •  www.sena.nl
 •  04/08/2009
 •  Poland STOART
 •  www.stoart.org.pl
 •  17/04/2000
 • Portugal GDA
 •  www.gda.pt
 •  28/12/2015
 •  United Kingdom PPL
 •  www.ppl.co.uk
 •  20/07/2011
 •  Romania CREDIDAM
 •  www.credidam.ro
 •  25/06/2010
 •  Russia VOIS
 •  www.rp-union.ru/en
 •  01/01/2010
 •  Serbia PI
 •  www.pravainterpretatora.org
 •  11/12/2013
 •  Slovenia ZAVOD IPF
 •  www.ipf.si
 • 25/05/2012
 •  Spain AIE
 •  www.aie.es
 • 22/02/2011
 •  Sweden SAMI
 •  www.sami.se
 • 12/05/2000
 • Switzerland SWISSPERFORM
 •  www.swissperform.ch
 • 03/04/1999
 •  Ukraine OBERIH
 •  www.oberih.org
 • 26/11/2003
 • Usa AFM AND SAGA AFTRA
 •  www.afmsagaftrafund.org
 • 19/12/2011
 • Usa AARC
 •  https://wp.aarcroyalties.com
 • 19/12/2011
 •  Albania AKDIE
 •  www.akdie.com
 • 04/10/2016
 • Turkey MUYORBIR
 •  www.muyorbir.org
 • 04/08/2010

Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (Α.Ο.Δ)

 •  Cyprus CNR
 •  www.cyprusmusicrights.com
 •  22/09/2017

Agents (Εταιρείες Εκπροσώπησης Καλλιτεχνών)

 •  United Kingdom    KOBALT
 •  www.kobaltmusic.com
 •  04/01/2017
 •  United Kingdom    FINTAGE
 •  
 • 04/01/2017
 •  United Kingdom    RAL
 •  http://rightsagencyltd.com
 •  14/01/2017
 •  United Kingdom  LIME BLUE MUSIC
 •  www.limebluemusic.com
 •  05/06/2018
 • United Kingdom  MEDIA IP RIGHTS
 •  www.mediaipr.com
 • 11/04/2017
 • France  RIGHTBACK
 •  www.rightback-collections.com
 • 13/11/2017
 • United Kingdom  RIDENT ROYALTIES
 •  www.ridentroyalties.com
 • 03/09/2019
 • United Kingdom  PERFORMER ROYALTIES
 •  www.performerroyalties.com
 • 07/11/2019
 • United Kingdom  DOWNTOWN MUSIC
 • 05/10/2020
 • United Kingdom  SOUNDACT
 •  www.soundact.co.uk
 • 03/02/2020
 • United Kingdom  UNIVERSAL MUSIC
 •  www.universalmusic.com
 • 03/02/2020
 • United Kingdom  WIXEN MUSIC
 •  www.wixenmusic.com
 • 28/09/2020
 • United Kingdom  BMG RIGHTS MANAGEMENT
 •  www.bmg.com
 • 16/11/2020
 • United Kingdom  MI21 LTD
 •  www.mi21.org
 • 07/07/2021