Ο Κατάλογος Μελών του ΑΠΟΛΛΩΝ επικαιροποιείται τακτικά

Ρεπερτόριο των μελών του οργανισμού μας θεωρείται όλο το ηχογραφημένο υλικό στο οποίο τα μέλη μας έχουν συμμετάσχει και έχουν καταχωρίσει στον οργανισμό μας. Το ίδιο ισχύει και για τους αλλοδαπούς μουσικούς τους οποίους ο οργανισμός μας εκπροσωπεί μέσω διμερών και μονομερών συμβάσεων εκπροσώπησης