Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση

Αθήνα, 17/2/2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Προς όλα τα μέλη του «ΑΠΟΛΛΩΝ Ο.Σ.Δ.Δ.Ε.Μ.»

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνελεύσεων του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου (Σαπφούς 10, Αθήνα, 5ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση καταστατικού και κανονισμού διανομής
 2. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020
 3. Έγκριση Διοικητικού, Οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού νέας χρήσης
 4. Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2020
 5. Έγκριση των εξόδων διαχείρισης ως ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων του οργανισμού
 6. Εκλογή ορκωτών λογιστών για τη χρήση 2021
 7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών
 8. Διάφορα τρέχοντα ζητήματα
 9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων του Οργανισμού μας

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

Β. Εποπτικό Συμβούλιο

 

Σύμφωνα με το καταστατικό μας (αρθ. 19, παρ. 5), σε περίπτωση μη απαρτίας στην προαναφερόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Εάν και πάλι δεν υπάρξει η προβλεπόμενη απαρτία, τότε θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

 

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν, όπως πάντα, στο τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση ΟΙ ΙΔΙΟΙ στα γραφεία του Οργανισμού μας, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:30 έως τις 16:00, ή δι’ αλληλογραφίας (έντυπης ή ηλεκτρονικής), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής σας στην αίτηση. Σύμφωνα με το νέο νόμο και το καταστατικό, αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι την παραμονή της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00. Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά το κλείσιμο του καταλόγου υποψηφιοτήτων.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό μας, όποιος δεν μπορεί να παραβρεθεί στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον συνάδελφο που θα ορίσει ο ίδιος.

Όμως, ΘΕΡΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, να γίνει ΧΡΗΣΗ και ΟΧΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ αυτού του μέτρου.

 

Για αυτούς που τελικά θα επιλέξουν να εκπροσωπηθούν από άλλο συνάδελφο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να είναι έγκυρη η εκπροσώπησή τους, είναι απαραίτητο:

 

 • Να καταθέσουν οι ίδιοι την εξουσιοδότησή τους στα γραφεία του Οργανισμού μας.
 • Σε περίπτωση που δεν τους είναι δυνατόν, θα πρέπει να τη στείλουν με fax ή με e-mail για να αποδεικνύεται η γνησιότητά της.
 • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιλογή ενός από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους, τότε μπορεί η εξουσιοδότηση να σταλεί ταχυδρομικώς. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν εφαρμοστεί ένας από τους τρεις προαναφερόμενους τρόπους, τότε η εξουσιοδότηση θα θεωρηθεί ΑΚΥΡΗ και επομένως δεν θα ληφθεί υπ’ όψη. 

 

Όπως και να’χει το ζήτημα, θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία σας. Το δικαίωμα της εξουσιοδότησης ας ασκηθεί ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ.

 

Σημαντική επισήμανση: Όλα τα παραπάνω θα ισχύουν εφ’ όσον έχουν αρθεί τα ισχύοντα απαγορευτικά μέτρα. Σε περίπτωση που συνεχίσουν να ισχύον τα μέτρα, τότε θα φροντίσουμε να πάρουμε αναβολή των αρχαιρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθείτε με e-mail ή τηλεφωνικά ή και με τους δύο τρόπους.

 

Τέλος, σε όσους θα μας κάνουν την τιμή να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση, προτείνουμε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη γραμματεία, την παραμονή ή και ανήμερα της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να ενημερωθούν για το αν θα γίνει η Συνέλευση ή αν πάει για αναβολή.

 

Σαν απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, με ακλόνητη τη βεβαιότητα ότι σας εκπροσωπήσαμε κατά τον καλύτερο τρόπο, σας καλούμε να μην αφήσετε να αποφασίσουν άλλοι ΓΙΑ ΕΣΑΣ … ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ.

 

ΑΣ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                 Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας

                         Γρηγόρης Λαμπριανίδης               Γιάννης Σαρόγλο