Σημαντική επισήμανση

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ εφιστά την προσοχή στα μέλη του να μην υπογράφουν συμβάσεις με εργοδότες τους (δισκογραφικές εταιρείες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς) χωρίς να προβλέπεται ρητώς ιδιαίτερη αμοιβή πέραν της ηχογράφησης/μαγνητοσκόπησης της ερμηνείας τους και για την παροχή άδειας εκμετάλλευσης αυτής μέσω ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ή διάθεσης στο κοινό μέσω internet.

 

Προσοχή επίσης συνάδελφοι να μην εκχωρούμε το συγγενικό δικαίωμα της δημόσιας εκτέλεσης (μετάδοσης/αναμετάδοσης/παρουσίασης στο κοινό) του άρθρου 49 του Ν. 2121/1993 που είναι ούτως ή άλλως ανεκχώρητο και εισπράττεται υποχρεωτικά για λογαριασμό μας όπως προβλέπει ο νόμος και διανέμεται στα μέλη μας από τον ΑΠΟΛΛΩΝ.

 

Σύντομα ο ΑΠΟΛΛΩΝ θα εκπονήσει σχέδιο σύμβασης για τα μέλη του που θα αποτελεί τη βάση της διαπραγμάτευσης με τους εργοδότες μας.

 

Συνάδελφοι, για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γρηγόρης Λαμπριανίδης

Πρόεδρος

 

“ΑΠΟΛΛΩΝ” Ο.Σ.Δ.Δ.Ε.Μ.

Σαπφούς 10

105 53, Αθήνα

Τηλ: 210 3252980

Fax: 210 3217298

e-mail: info@apollon.org.gr