Συχνές Ερωτήσεις Χρηστών

1. Ποιές επιχειρήσεις οφείλουν να πληρώνουν συγγενικά δικαιώματα;

Βάσει του Νόμου 2121/1993, κάθε επιχείρηση η οποία εκμεταλλεύεται ή χρησιμοποιεί μουσική δημοσίως, οφείλει να καταβάλει αμοιβή στους Οργανισμούς Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών δικαιωμάτων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους Ραδιο-Τηλεοπτικούς σταθμούς, τα αεροδρόμια, ξενοδοχεία, εστιατόρια,ταβέρνες,καφετέριες, Bars-Clubs, σταθμοί K.Τ.Ε.Λ , δημόσιοι οργανισμοί,Εκθεσιακοί χώροι, Χώροι αναμονής με μουσική, Super-markets κλπ.

2. Τι άλλες υποχρεώσεις έχει ο Χρήστης απέναντι στους Οργανισμούς;

Κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί μουσική είναι υποχρεωμένη από το νόμο, μαζί με την πληρωμή να παραδίδει τον κατάλογο των μουσικών έργων που χρησιμοποίησε. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να είναι ακριβής γιατί μέσω αυτών των στοιχείων γίνεται η διανομή στους δικαιούχους. Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ραδιόφωνο ή τηλεόραση χρειάζεται μόνο το όνομα των ραδιο/τηλεοπτικών σταθμών.

3. Η μουσική που παίζω στο χώρο μου είναι από CD, LP κλπ που έχω αγοράσει.Πρέπει να πληρώνω για τα Συγγενικά δικαιώματα;

Παρατηρώντας προσεκτικά την συσκευασία όλων των φορέων ήχου θα διαβάσετε ότι με την αγορά του προϊόντος έχετε το δικαίωμα μόνο της προσωπικής ακρόασης. Για να έχετε το δικαίωμα της Δημόσιας εκτέλεσης πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του παραγωγού και να πληρώνετε τα αντίστοιχα δικαιώματα.

4. Στο χώρο μου παίζω μόνο ξένη μουσική. Γιατί πρέπει να πληρώσω τους Ελληνικούς Οργανισμούς;

Βάσει του νόμου 3905/2010 οι νόμιμα συσταθέντες οργανισμοί διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων εκπροσωπούν το ρεπερτόριο όλων ανεξαιρέτως των μουσικών, τραγουδιστών, παραγωγών ημεδαπών και αλλοδαπών. Επίσης, οι συμβάσεις αμοιβαιότητας με τους αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού αλλά και οι διαδικασίες που τηρούνται, επιβεβαιώνουν ότι το μέρος των χρημάτων που εισπράττεται και αφορά στο ξένο ρεπερτόριο, αποδίδεται κανονικά στους ξένους δικαιούχους.

5. Στο μαγαζί μου χρησιμοποιώ μουσική “Ελεύθερη πνευματικών δικαιωμάτων”. Πρέπει να πληρώνω για τα Συγγενικά δικαιώματα;

Το συγγεννικό δικαίωμα, σε αντίθεση με το πνευματικό, δεν μεταβιβάζεται ούτε αναιρείται με οποιοδήποτε τρόπο. Ο δικαιούχος μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός δεν μπορεί να το εισπράξει μόνος του αλλά μόνο μέσω Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι αγοράζοντας μουσική ” Ελεύθερη πνευματικών δικαιωμάτων “, ο συνθέτης δεν έχει καταθέσει τα δικαιώματά του σε οργανισμό και έτσι δεν αξιώνει να πληρωθεί για αυτή τη δουλειά. Ο μουσικός όμως δεν μπορεί να παραιτηθεί από το εκτελεστικό δικαίωμά του, το οποίο θα πληρωθεί κανονικά από τον χρήστη στον Οργανισμό και στην συνέχεια θα αποδοθεί από τον Οργανισμό στον δικαιούχο.

6. Οφείλω να δίνω Κατάλογο Χρησιμοποιηθέντων Ηχογραφημάτων (Playlist);

Τόσο ο Νόμος 2121/1993 όσο και ο 4481/2017 προβλέπουν ρητώς την κατάθεση Playlist από από τον χρήστη προς τους Οργανισμούς μέσω του GEA. Η χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων αποτελεί το σημαντικότερο μέσο για την διανομή του ΑΠΟΛΛΩΝ στα μέλη του με ακρίβεια και διαφάνεια απολύτως.