Υποχρεώσεις Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (οσδ) εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τον ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017)   Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4481/2017, δηλ.…

Continue Reading
Close Menu