Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση

Αθήνα, 15/5/2020

 

                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                   ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Προς όλα τα τακτικά μέλη του «ΑΠΟΛΛΩΝ» Ο.Σ.Δ.Δ.Ε.Μ.

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, στο κτήριο του οργανισμού μας, στην αίθουσα συνελεύσεων του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου (Σαπφούς 10, Αθήνα, 5ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019
  2. Έγκριση Διοικητικού, Οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού νέας χρήσης
  3. Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019
  4. Έγκριση των εξόδων διαχείρισης ως ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων του οργανισμού
  5. Εκλογή ορκωτών λογιστών για τη χρήση 2020
  6. Διάφορα τρέχοντα ζητήματα (προτάσεις, ανακοινώσεις).

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, θα ακολουθήσει δεύτερη συνέλευση που, σύμφωνα με το καταστατικό μας, θα γίνει στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε θα γίνει οριστικά και αμετάκλητα την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, πάντα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Καλό θα είναι λοιπόν, αυτοί που σκοπεύουν να παραστούν στην πρώτη ή δεύτερη ημερομηνία, να επικοινωνήσουν μαζί μας την προηγούμενη ημέρα, για να τους ενημερώσουμε για την εικόνα που θα έχουμε, προκειμένου να μην μπουν στον κόπο να μετακινηθούν άσκοπα.

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό μας, όποιος δεν μπορεί να παραβρεθεί, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον συνάδελφο που ο ίδιος θα ορίσει.

Για αυτούς που τελικά θα επιλέξουν να εκπροσωπηθούν από άλλο συνάδελφο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να είναι έγκυρη η εκπροσώπησή τους θα πρέπει:

  • Να καταθέσουν οι ίδιοι την εξουσιοδότησή τους στα γραφεία του Οργανισμού μας.
  • Σε περίπτωση που δεν τους είναι δυνατόν, θα πρέπει να τη στείλουν με fax ή με e-mail για να αποδεικνύεται η γνησιότητά της, καθόσον φαίνεται η πηγή αποστολής.
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιλογή ενός από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους, τότε μπορεί η εξουσιοδότηση να σταλεί ταχυδρομικώς. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν εφαρμοστεί ένας από τους τρεις προαναφερόμενους τρόπους, τότε η εξουσιοδότηση θα θεωρηθεί ΑΚΥΡΗ και επομένως δεν θα ληφθεί υπ’ όψη.

     Ελπίζουμε να είναι κατανοητό ότι η παρουσία και όχι η εξουσιοδότηση είναι ο προτιμότερος τρόπος συμμετοχής, αφού έτσι δίνεται η δυνατότητα στο κάθε μέλος του Οργανισμού μας να συμβάλει ενεργά στη βελτίωση της λειτουργίας μας, καταθέτοντας τη γνώμη του ή κάνοντας την κριτική του σε τυχόν λάθη που μπορεί να έχουν γίνει.

                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας

   Γρηγόρης Λαμπριανίδης                                       Γιάννης Σαρόγλου 

Leave a Reply