Απάντηση σε Ε.Τ.Ε – ΕΥΛΑΛΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΛΛΩΝ, απαντώντας στην από 7-4-2021 ανακοίνωση της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος και της Ένωσης Δικαιούχων Συγγενικών Δικαιωμάτων Ερμηνευτών Παραγωγών Ελλάδος, επισημαίνει τα εξής :

Ως γνωστόν, ο ΑΠΟΛΛΩΝ από της ιδρύσεώς του πρωτοστατεί στην προάσπιση του συγγενικού δικαιώματος εν γένει, αφ’ ενός μεν συμβάλλοντας σημαντικά στην κατοχύρωσή του στην Ελλάδα, αφ’ ετέρου δε συνεργαζόμενος με αντίστοιχους φορείς της αλλοδαπής με σκοπό τη διαμόρφωση ενός προστατευτικού πλαισίου του συγγενικού δικαιώματος που να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Πράγματι, το συγγενικό δικαίωμα βάλλεται πολλαπλώς, όχι όμως μόνον από την καταχρηστική πρακτική ορισμένων δισκογραφικών εταιρειών, όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, αλλά και από παρόμοιες πρακτικές παραγωγών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, παραγωγών μουσικών εκδηλώσεων, δημοσίων και δημοτικών φορέων.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ έχει εντοπίσει το πρόβλημα από μακρού χρόνου και καταβάλλει άοκνες προσπάθειες για την επίλυσή του, είτε μέσω διαπραγμάτευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς είτε μέσω παροχής νομικής προστασίας και συμβουλών στα μέλη του είτε μέσω της σύνταξης πρότυπων ιδιωτικών συμφωνητικών. Η μεγαλύτερη συμβολή του ΑΠΟΛΛΩΝ έγκειται όμως στην ενθάρρυνση της συνειδητοποίησης των μελών του μέσω της έμπρακτης και αποτελεσματικής στήριξης της προάσπισης των δικαιωμάτων τους.

Εν κατακλείδι, η ανωτέρω ανακοίνωση παραβιάζει θύρες ανοικτές και απλώς επισημαίνει το αυτονόητο. Άλλωστε η προστασία του συγγενικού δικαιώματος στην Ελλάδα είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΑΠΟΛΛΩΝ, γεγονός που ουδείς νομιμοποιείται να παραγνωρίσει.

Για το ΔΣ του ΑΠΟΛΛΩΝ

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Λαμπριανίδης”