Επιστολή Διανομής Δικαιωμάτων 2016-2107

Αθήνα, 8/12/2017ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣυναδέλφισσες / Συνάδελφοι,Παρά τις τόσες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, στις οποίες πρέπει να προστεθεί και αυτή της προσαρμογής του Οργανισμού μας στο νέο νόμο…

Continue Reading

Υποχρεώσεις Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (οσδ) εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τον ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017)   Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4481/2017, δηλ.…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu